2451 222 750
Selu, Parbhani,
Maharashtra, India - 431503
e-mail:
info@nutansansthaselu.org

शाळा व्यवस्थापन समिती

शाळा व्यवस्थापन समिती (वर्ग १ ली ते ८ वी )

२०१2-१४

अ. क्र. नाव पदनाम पाल्याचे नाव सदर शाळेत शिकत असलेला वर्ग
मा. डॉ. सत्यनारायणजी लोया अध्यक्ष    
मा. अॅड. वसंतरावजी खारकर उपाध्यक्ष    
सौ. पिंपळगावकर अनघा पालक सदस्य चि. चिन्मय मकरंद ५ वा
श्री. मुळावेकर रविंद्र पालक सदस्य चि. आदित्य रविंद्र ६ वा
सौ. मालाणी उज्वला पालक सदस्य चि. शंतनू सुजित ७ वा
सौ. खरावणे वर्षा पालक सदस्य चि. सोहम विजय ८ वा
श्री. नाईकनवरे विजयकुमार पालक सदस्य चि. वैभव विजयकुमार ८ वा
सौ. कुरुडे राजश्री पालक सदस्य चि. विशाल अप्पाराव ८ वा
श्री. देशमुख नागोराव पालक सदस्य चि. सोपान नागोराव ९ वा
१० सौ. खडसे सरोज पालक सदस्य कु. स्नेहल पंजाबराव ७ वा
११ श्री. अडळकर पवनराजे स्थानिक प्राधिकरण सदस्य    
१२ श्री. पाटील एन. पी. शिक्षक सदस्य    
१३ श्री. डी. के. देशपांडे शिक्षण तज्ञ सदस्य    
१४ चि. जाधव अभिषेक स्विकृत सदस्य    
१५ कु. कुलकर्णी विभावरी स्विकृत सदस्य    
१६ श्री. देशपांडे एन. एम. सदस्य सचिव    
१७ श्री. द. रा. कुलकर्णी व्यवस्थापन प्रतिनिधी    

 

शाळा व्यवस्थापन समिती (वर्ग 9 वी ते 12 वी )

अ. क्र. नाव पदनाम
१. श्री. देशपांडे एन. एम. अध्यक्ष, मुख्याध्यापक
२. श्री. खडसे पी. जी. सदस्य, समाजशास्त्र अध्यापक
३. श्री. इंगोले एन. एम. सदस्य, गणित अध्यापक
४. सौ. लड्डा यु. बी. सदस्य, विज्ञान अध्यापक
५. श्री. गाडेकर नागनाथ रामराव सदस्य, पालक (पुरुष)
६. सौ. जोग विजय प्रवीण सदस्य, पालक (स्त्री)
७. श्री. अडळकर पवनराजे  हेमंतराव अध्यक्ष, न. प. सेलू. सदस्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था
८. सौ. कपाटे मंजुषा परसराम सदस्य, अनुसूचित जाती, जमाती-1
९. सौ. बागले के. जी. सदस्य, महिला संघटना / बचत गट-१
१०. श्री. सुर्वे एम. एम.  सदस्य, शिक्षणाधिकारी  यांनी नामनिर्देशित केलेला (१-विज्ञान तज्ञ)
११. श्री. कटारे आर. डी. सदस्य, कला  तज्ञ
१२. श्री. बंगाळे एन. जी. सदस्य, वित्त व लेख विभागातील-१
१३. श्री. पाटील एन. पी. सचिव, उप प्राचार्य / ज्येष्ठ शिक्षक

 

निमंत्रित:

  • मा. श्री. डॉ. एस. एम. लोया (अध्यक्ष, नूतन विद्यालय शिक्षण संस्था, सेलू)
  • श्री. डी. के. देशपांडे (सचिव, नूतन विद्यालय शिक्षण संस्था, सेलू)