2451 222 750
Selu, Parbhani,
Maharashtra, India - 431503
e-mail:
info@nutansansthaselu.org

Staff Listनूतन प्राथमिक शाळा सेलू कर्मचार्यांची यादी

नूतन विद्यालय शिक्षण संस्था संचालित

सौ. सावित्रीबाई बद्रीनारायंजी बिहाणी नूतन प्राथमिक शाळा सेलू

१. सौ. रेवती रविकांत देशपांडे मुख्याध्यापिका
२. श्री अप्पाराव किशनराव बोथीकर सहशिक्षक
३. श्री सुखानंद धन्यकुमार बेंडसुरे सहशिक्षक
४. श्री अनिल पांडुरंग रत्नपारखी सहशिक्षक
५. श्री उल्हास गोपाळराव पांडे सहशिक्षक
६. श्री एकनाथ डिगंबर जाधव सहशिक्षक
७. श्री नारायण लक्ष्मण शिंदे सहशिक्षक
८. सौ. सविता रावसाहेब डाफणे सहशिक्षक
९. श्री प्रशांत कमलाकर सावरगावकर सहशिक्षक
१०. सौ. कल्पना वैजनाथ चौधरी सहशिक्षक
११. सौ. रेखा नारायण डोळस सहशिक्षक
१२. श्री नरेंद्र भाऊराव झाल्टे सहशिक्षक
१३. श्री सोपान बाबुराव भुमरे सहशिक्षक
१४. श्री रामकौर ज्ञानोबा कुंभार सहशिक्षक
१५. सौ. शितल गोविंदराव शेळके सहशिक्षक
१६. सौ. सोनाली सदाशिवराव कुबरे सहशिक्षक
१७. श्री धनंजय प्रभाकर महामुनी सहशिक्षक
१८. श्री बापूसाहेब रामराव पानझाडे सहशिक्षक
१९. सौ. मनीषा भगवानराव गजमल सहशिक्षक
२०. सौ. संपदा सुरेशराव जहागीरदार सहशिक्षक
२१. श्री बाली सखाराम शिंदे सहशिक्षक
२२. श्री रमेश सुरेशराव काळे सहशिक्षक
२३. श्री संदीप आसाराम खाटीकमारे सहशिक्षक
२४. श्री सुनील बाबासाहेब चिनके सहशिक्षक
२५. श्री मंगेश देविदास गोरे सहशिक्षक
२६. श्री अर्जुन राजू पंडित सहशिक्षक
२७. श्री रवि भगवान गिरी सहशिक्षक
२८. श्री. एल. एन. कदम सहशिक्षक
२९. श्री. एन. एस. देशपांडे लिपिक
३०. श्री. पी. बी. पवार सेवक