2451 222 750
Selu, Parbhani,
Maharashtra, India - 431503
e-mail:
info@nutansansthaselu.org

ग्रंथालय माहिती

  • ग्रंथालय नोंदवही मध्ये  ग्रंथाची एकूण संख्या : १३३८७
  • एकूण बाद ग्रंथ संख्या : ५३४८
  • एकूण प्रत्यक्ष उपलब्ध  ग्रंथ संख्या :  ८०३९
  • ग्रंथालयात येणारी एकूण मासिके  : १५
  • एकूण पाक्षिके : ०१
  • एकूण साप्ताहिके : ०४
  • एकूण दैनिके : १५