2451 222 750
Selu, Parbhani,
Maharashtra, India - 431503
e-mail:
info@nutansansthaselu.org

Scholarship Exam

पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा

संस्थेच्या नूतन प्राथमिक विभागात अनेक वर्षापासून पूर्वमाध्यमिक

शिष्यवृत्ती परीक्षेत उज्ज्वल यशाची परंपरा कायम राखत आला आहे.

पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा

सन १९७७ १९७८ १९७९ १९८० १९८१ १९८२ १९८३ १९८४ १९८५ १९८६  
शिष्यवृत्ती धारक -
सन १९८७ १९८८ १९८९ १९९० १९९१ १९९२ १९९३ १९९४ १९९५ १९९६
शिष्यवृत्ती धारक
सन १९९७ १९९८ १९९९ २००० २००१ २००२ २००३ २००४ २००५ २००६  
शिष्यवृत्ती धारक १०
सन २००७ २००८ २००९ २०१० २०११ २०१२ २०१३      
शिष्यवृत्ती धारक      

 

  • २०१२-१३ मध्य घेण्यात आलेल्या पूर्वमाध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेत कु. शालिनी मनोज कान्दले हि ३०० पैकी २५२ गुण घेवून जिल्ह्यात १५ वा क्रमांक मिळविला